parallax background

İnsan Kaynakları

Genç bir şirket olarak hızla büyüyen Sivas Birlik Tarım, asıl gücünü özverili tüccar bakışına ve profesyonel anlayışa sahip çalışanlarından almaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız;
· Şirketimizin hedeflerine ulaşabilmesi için organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun insan kaynağını oluşturan sistemleri kurmak,

· Perakende Sektöründe müşteri memnuniyeti ve kalite yönetim anlayışını üst noktalara çıkararak, bölgemizde en çok çalışılmak istenen kurum haline gelmek,

· Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak işgücü ve bütçe imkanlarından etkin ve verimli yararlanmak,

· Çalışanların eğitimine önem vermek ve bu amaçla her yıl eğitim programları için İnsan Kaynakları Yönetimi bütçesinde karşılık ayırmak,

· Çalışanların görevlerine bağlılığını artırmak; çalışanlarla yönetim arasındaki iletişimi ve yöntemlerini geliştirmek,

· Çalışanlarda, şirkete bağlılık duygusunun gelişmesini sağlamaktır.

İŞE ALIM SÜRECİ
Adaylarımız başvurularını, merkez ofisimizde İnsan Kaynakları departmanına yapabilir. İnsan Kaynakları bölümünde görevli olan personelimiz, müracaat ve görüşme konusunda yardımcı olacaklardır.
Norm kadro çalışmalarına göre açık bulunan kadrolar için gelen başvurular üzerinden değerlendirmeler yapılarak adaylarla mülakat sürecine başlanır.

Temel Yetkinliklerimiz;
Çalışanlarımızda aradığımız temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
· Etkin İletişim Becerisi,
· Müşteri Odaklılık,
· Çözüm Odaklılık,
· Takım Çalışmasına Yatkınlık,
· Problem Çözme Becerisi,
· Sonuç Odaklılık,
· İstekli Olmak,
· Eğitim ve Gelişime Yatkın Olmak,
· Depo ve arazi fiziki Koşullarına Çabuk Adapte Olabilmek.

ORYANTASYON
İşe alım kararı verilen adaylar; şirket hakkında bilgilendirmek, kurum kültürü ve görev yapacağı pozisyona alıştırmak ve iş süreçlerini öğretmek amacıyla oryantasyon programından geçerler. Oryantasyon programlarının içeriği ve süresi, bölümlere göre değişiklik göstermektedir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI
Şirketimiz genelinde kişisel ve mesleki gelişime önem verilmekte ve çalışanlarımızın devamlı kendilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitimlerimiz uzman eğitimciler tarafında uygulanmaktadır.

KARİYER YÖNETİMİ
Şirketimizde yer alan kadrolar ve çalışanlarımız ile ilgili kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her bir pozisyona ait kariyer yolları belirlenmekte, kadronun gerektirdiği yetkinlikler ve çalışanlarımızın yetkinlikleri ile ilgili eşleştirmeler yapılmakta ve bu çalışma da eğitim ihtiyacı analizine veri sağlamaktadır. Böylece çalışanlarımız için bir üst kadro için hazırlanmaktadır. Ayrıca şirketlerimiz arasında bir üst pozisyona terfi imkanları da bulunmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ
Şirketimiz genelinde yetkinlik ve hedef bazlı performans sistemi uygulanmakta ve sonuçlar çeşitli insan kaynakları fonksiyonları için, insan kaynağı planlamasının yapılmasında ve prim sistemi uygulamasında kullanılmaktadır.


İş Başvuru Formu