parallax background

Satın Alma Politikası


Satın Alma Politikası


Tarımsal Ürün Alımları, Profesyonel Hizmet Alımları mal gruplarında Sivas Birlik Tarım'ın tedarikçisi olmak için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.

Sivas Birlik Tarım'ın yaptığı tüm alımlar aşağıdaki satın alma değerleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Ayrım Gözetmeme
Teklifler sadece maliyet ve kalite kriterlerine göre değerlendirilir ve bunun dışında herhangi bir ayrıma tabi tutulamaz.

Adil Rekabet
Bütün tedarikçilere eşit bilgi, fırsat ve ortamı sağlayarak adil rekabet ortamını amaçlamaktayız. Tedarikçi tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

Yolsuzlukla Mücadele
Tedarikçilerin ve iş yapılan diğer üçüncü kişilerin rüşvet dahil ancak rüşvetle sınırlı olmaksızın yolsuzluğun hiçbir türünü asla tolere etmemesini ve bu konuda her türlü özeni göstermesini beklemekteyiz.

Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
Sivas Birlik Tarım olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.

Fikri Mülkiyet, Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin Korunması
Tedarikçiler, Sivas Birlik Tarım'ın fikri mülkiyet haklarına aykırı herhangi bir tutum sergilememelidir. Bu haklara ilişkin bir ihlal ile karşılaşmaları halinde tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Sivas Birlik Tarım ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Tedarikçilerimiz ayrıca kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığımız politikalara uygun hareket etmeli, bizimle iş yaparken, topladıkları kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü önlemi almalılardır.

İnsan Haklarına Saygı
İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız.

Etik Kurallar
Sivas Birlik Tarım olarak iş yapacağımız tarafları seçerken burada açıkladığımız Etik Kurallarımıza uygun hareket eden/edebilecek tarafları tercih etmeye özen gösteririz. Bu nedenle potansiyel iş taraflarımızı Etik Kurallarımızı okuyup, anlamaya ve gerektiği ölçüde uygulamaya koymaya davet eder, bu alanda çalışmalar yapmaya önemle teşvik ederiz.


Üretici Talep Formu Alıcı Talep Formu